Våra tjänster

VÅRA TJÄNSTER

Vi gillar att effektivikera arbetet! Med smarta lösningar går det fortare för oss och kostnaden lägre för ditt företag exempelvis genom automatiserade flöden och bankintegrationer. 

REDOVISNINGSTJÄNSTER

Löpande bokföring

Betalningar

Fakturering & påminnelsehantering

Momsdeklaration

Månadsbokslut


ADMINISTRATIVA TJÄNSTER

Kontakt med kunder & leverantörer

Skanning av material

Systemanpassningar


LÖNESERVICE

Löneberedning

GDPR-säkrade flöden

Semesterberäkning

AGI-deklaration


RÅDGIVNINGSTJÄNSTER

Skatteberäkning

Budgetarbete

Likviditetsrapport

KPI-rapportering 

Utredningar

Möten & telefonsamtal

Personal & HR-frågor

Pensionsupplägg

Kontakt med myndigheter

Hjälp med enklare avtal

Starta aktiebolag

Registeringar


ÅRSBOKSLUT & INKOMSTDEKLARATION


Årsbokslut

Årsredovisning

Biträde vid revision


Inkomstdeklaration

K10-bilaga